ENGINEERING

PSC DEVELOPING & Engineering

 
Automotive Engineering: Harness Bags, KSK Kabelbaumtaschen, Gesamttaschen, Wickeltuch, Wickeltücher, Mesh Multifill.


Automotive engineering involves the design, development, and production of vehicles and their components. Engineers in this field work on various aspects, including vehicle design, mechanical systems, electrical systems, safety features, emissions, and fuel efficiency.
Types of Automotive Consulting: Automotive consulting firms offer specialized services to manufacturers, suppliers, dealers, and other stakeholders in the automotive industry. These services may include market research, business strategy, supply chain optimization, regulatory compliance, mergers and acquisitions, and technology implementation.

Skills and Education: To excel in automotive engineering or consulting, you'll need a strong foundation in engineering principles, particularly mechanical, electrical, or automotive engineering. A bachelor's degree in engineering or a related field is typically required, and advanced degrees (e.g., Master's or Ph.D.) can be advantageous. Additionally, staying updated with the latest trends and technologies in the automotive industry is crucial.

Industry Knowledge: Understand the current trends and challenges in the automotive sector, including electric and autonomous vehicles, emission regulations, connectivity, and the shift towards sustainable and eco-friendly technologies.

Networking: Building a professional network is essential in the automotive industry. Attend conferences, seminars, and industry events to connect with potential clients, partners, and experts.

Experience and Expertise: Gaining experience through internships or entry-level positions in established automotive companies can be beneficial. It allows you to apply theoretical knowledge in real-world scenarios and gain industry-specific expertise.

Innovation and Creativity: The automotive industry is continuously evolving, and there is always room for innovation. Be creative in finding solutions and offer unique perspectives to stand out in the competitive market.

Regulatory Compliance: Familiarize yourself with relevant automotive regulations and safety standards to ensure that your work aligns with legal requirements.

Software and Technology: In today's automotive engineering landscape, proficiency in software tools like Computer-Aided Design (CAD), simulation software, and data analysis tools is highly valued.

Collaboration and Communication: Whether you are an engineer or a consultant, effective communication and teamwork are vital. Collaborating with cross-functional teams and clients will be a significant part of your work.

Environmental Concerns: With increasing focus on sustainability and environmental impact, consider how your work aligns with green initiatives and eco-friendly practices.

The Automotive industry is highly competitive and continuously evolving. Staying up-to-date with the latest technologies and trends will be key to success in consulting and engineering in the automotive sector.

 
  

Świadczymy szereg usług posprzedażowych łącznie z naprawą jak i przeróbką wyprodukowanych przez nas wcześniej towarów, tak aby można było wykorzystać je ponownie lub dopasować do całkiem innego projektu.
 

Ekologia i zrównoważony rozwój

Zasady zrównoważonego rozwoju w pełni wpisują się w główne założenia funkcjonowania PSC. W każdym obszarze naszej działalności stosujemy się do podstawowej idei takiego korzystania z zasobów środowiska naturalnego, aby nie odbierać szansy na korzystanie z nich przyszłym generacjom.
WIĘCEJ
 

Stosujemy nowoczesne technologie

Stale pracujemy nad rozwojem i poprawieniem wydajności naszego parku maszynowego. Doskonalimy swoje procesy produkcyjne w taki sposób, aby w pełni sprostać Twoim oczekiwaniom.
WIĘCEJ
 

Maksimum korzyści i zadowolenia

Jako główny cel obieramy sobie zadowolenie naszych klientów z każdej branży, niezależnie od tego czy produkujemy według Twoich projektów czy korzystamy z własnych. Nieustannie pracujemy nad tym by nasze produkty cechowała najwyższa jakość.
WIĘCEJ

DRUKARNIA PRZEMYSŁOWA PSC

U nas nie usłyszysz, że wykonanie nadruku jest niemożliwe. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą, gwarantujemy wydruk w doskonałej jakości na każdym materiale. Stosowane techniki: tampondruk, sitodruk, flexodruk, wydruk z użyciem plotera.
WIĘCEJ
 

WTRYSK TWORZYW SZTUCZNYCH

Składając zapytanie ofertowe w zakresie wtrysku tworzyw sztucznych w PSC możesz liczyć na rzetelną pomoc naszego działu ds nowych projektów. Z pewnością dopasujemy odpowiednie rozwiązania na potrzeby realizacji Twojego zlecenia, wspólnie dobierzemy rodzaj granulatu i pomożemy w projektowaniu form wtryskowych.
WIĘCEJ
 

SZWALNIA PRZEMYSŁOWA

Dobra szwalnia charakteryzuje się świetnym wyposażeniem, doskonała szwalnia to taka, której kadra stanowi zespół doświadczonych szwaczek - krawcowych. Naszym powodem do dumy jest fakt, iż spełniamy te kryteria w 100%.
WIĘCEJ

RESHORING LOKALNY RYNEK

Planujesz ponowne przeniesienie swojej produkcji na lokalny rynek? Posiadamy doświadczenie w opracowywaniu planów reemigracji produkcji, w szybkim tempie dostosowujemy przestrzeń produkcyjną na potrzeby Twoich realizacji.WIĘCEJ
 

ZOSTAŃ DOSTAWCĄ PARTNER BIZNESOWY

Stale rozwijamy sieć naszych dostaw, po to by jak najlepiej reagować na potrzeby dynamicznego rynku. Chcesz zapewnić dostawy półproduktów, surowców dla naszego przedsiębiorstwa, a jednocześnie zyskać pewnego partnera biznesowego?WIĘCEJ
 

PSC Sp. z o.o.

PSC Sp. z o.o. (GmbH)
Korczaka 34 (tonaż: 7,5t / wolny)
Bielsko-Biala, PL, 43-300

E-mail: psc@psc.xyz
Tel: +48 (33) 476 12 30
Fax: +48 (33) 48765 - 98
 

PSC Group

PSC Group
ul. Legionow 40
Bielsko-Biała, PL, 43-300

E-mail: info@psc-group.com
Tel: + 48 (33) 476 12 50
 

PSC Export

PSC Export
​A​l. Armii Krajowej 220 (LOK 213-214)​ 
Bielsko-Biała, PL, 43-300

E-mail: info@psc-export.com
Tel: +48 (33) 487 65 70
 

Szybka wiadomość